NLR Agder holdt sitt årsmøte torsdag 16. mars på Kvåstunet i Lyngdal med mulighet for å delta på Teams. I et forrykende snø og slapsevær var det 50 medlemmer som møtte fysisk og fem var med på Teams. Av de 35 påmeldte var det fem som ikke møtte. Det blei nesten midnatt før styre, medlemmer og ansatte medhjelpere kunne gi seg på heimvei. Organisasjonssaken blei grundig gjennomgått og styret hadde innstilt på å si nei til sammenslåing og oppløsing av NLR Agder. Det var krav om 3/4 fleirtall både ved sammenslåing og oppløsing av egen regionale enhet, og resultatet blei ja til sammenslåing og oppløsing av NLR Agder. Det var 42 stemmer for sammenslåing og 11 mot, og det var 51 for oppløsing av NLR Agder og to mot.

2022 var et aktivt og godt år for NLR Agder, noe ei fyldig årsmelding og et regnskap i pluss viste. Handlingsplan og budsjett peker mot et minst like aktivt år med kunnskapsutvikling gjennom prosjekter og forsøk, og behovstilpassa rådgiving ut til bønder i Agder. Styreleder Brit Mjåland blei gjenvalgt som leder og det blei valgt inn to nye i styret, Jan Petter Gjertsen og Audun Meland, etter at Terje Birkeland trakk seg fra styret.

Styret i NLR Agder

Villstra trekkspillinnslag
Villstrå bidro med flotte musikale innslag
Arsmote 2023 styret og DL 2
De fra tidligere styret i NLR Agder som hadde mulighet til å delta, med daglig leder Inger Slågedal