− At vi har gått frå ein situasjon med knapt om fôr til ein mjølkeproduksjon på 380 tonn der vi var nøydd å selje 21 spedkalvar; til vi no har nok fôr til ein mjølkeproduksjon på 470 tonn og må selje færre kalvar, tek Jørgen Helset som eit bevis på at ein rådgjevingsavtale med Landbruk Nordvest har betalt seg.

− Det er betryggande å ha ein å vende seg til som sit med den kunnskapen du har bruk for. Det er lett å bli gåande i same tralten og ikkje opne seg for endringar og forbetringar. Det å ha ein dialog og bli utfordra, er berre positivt, seier han.

Les heile saka på buskap.no

Helset red
Jørgen Helset (i midten) har hatt rådgjevingsavtale med Landbruk Nordvest sidan 2017. Faren Fredrik dreiv garden fram til 2015, og har vore medlem sidan den lokale forsøksringen vart etablert i 1980. Jon Geirmund Lied i Landbruk Nordvest synes det er ekstra stas å rådgje under slike avtalar då det gjev både erfaring og utfordringar. (Foto: Bjørn Steinar Skarbø).

Fôrdyrkingsplan – et tilbud om oppfølging fra NLR

− Bærebjelken i all produksjonen på storfe og småfe er grovfôret, sier fagkoordinator for grovfôr i NLR, Ragnhild Borchsenius. NLR ønsker å tilby rådgivingsavtaler i alle regioner.

− Et viktig fokus foran årets vekstsesong og i årene som kommer, er å øke andelen norskprodusert fôr i melk- og kjøttproduksjonen. Nok grovfôr av god kvalitet vil være viktig både for økonomien i drifta og å øke andelen av norsk gjennom å kunne redusere kraftfôrforbruket. Som en tilleggseffekt er dette også gode klimatiltak, legger hun til.

NLR utarbeider ulike tilbud for å bistå de som ønsker å optimalisere grovfôrproduksjonen på sitt bruk. Et av disse vil være rådgivingsavtaler over flere år for å oppnå dette; slike som Helset og en del andre bønder har inngått.

Bestilling fra fjøset

Tine vil utfordre sine medlemmer/produsenter til en «bestilling fra fjøset». Det vil si en bestilling som omfatter mengde fôr og mengde fôr i ulike kvaliteter.

− For å følge opp denne vil rådgiving fra NLR være et viktig bidrag for å sikre grovfôr av god kvalitet tilpasset de ressursene den enkelte gård rår over, understreker Ragnhild Borchsenius. Vi samarbeider tett med Tine; og det er viktig at det som skjer i fjøset og ute på jordet, har god kobling. Vi ønsker helthetlig rådgiving til bondens beste, fastslår hun.

Ragnhild Borchsenius under eit besøk på garden Ansok i Stranda kommune. (Foto: Jon Geirmund Lied.)

Ragnhild 1