I forbindelse med konkursen til Miljøservice Eide har det vært usikkerhet til hvordan dette skal løses, men nå starter altså RIR Næring opp en innsamlingsløsning på landbruksplast.

En ønsker å sette opp faste ruter på dette, og vil komme med en løsning der de har kranbil til å utføre innsamlingen. Denne vil være på plass fra høsten. Samtidig ser RIR Næring på en alternativ løsning for å få til en innsamling nå på våren, slik at man slipper å lagre plast helt til høsten.

RIR Næring forstår at det vil være ulike behov både på frekvens på innsamling og hvilke typer plast som skal samles inn, så i den forbindelse trenger de hjelp fra dere.

For å få kartlagt den enkeltes behov ønsker RIR Næring å komme i kontakt med dere som trenger en innsamlingsløsning og ber dere derfor ta kontakt med de pr. epost på post@rirnæring.no. Merk epost med «innsamling landbruksplast». De vil da ta kontakt med dere suksessivt for dialog.

For dere som ikke kan bruke epost kan en ringe kundesenteret på 71 21 34 50 for registrering.