Møtet blir formidlet som videokonferanse til potetprodusenter og andre interesserte i Nord-Norge, som bor for langt unna Bardufoss til at det er aktuelt å komme dit.

Vi oppfordrer produsenter som bor for langt unna til at det er aktuelt å komme til Bardufoss, om allikevel å treffes på et dertil egnet sted mtp korona, for felles overværelse av arrangementet via skjerm.

NB! Deltakelse i næringshagen på Bardufoss er begrenset til 20 deltakere på grunn av korona-bestemmelser. Først til mølla!

Vi starter med lunsj kl 11.00 i foajeen utenfor konferanserommet i næringshagen.

Program

12.00 Velkommen og praktisk info v/Kristin

12.05 Vær og vekst i Troms 2020 v/Ulrike

12.15 Vær og vekst i Nordland 2020 v/Ida

12.25 Tørråteangrep i Midt-Troms vekstsesongen 2020 v/Ulrike

12.40 Pause m/kaffe

12.50 Tørråte – biologi; kjenn din fiende v/Kristin

13.05 Tørråte – midler og sprøyteteknikk v/Kristin

13.25 Pause m/kaffe

13.35 VIPS-landbruk. Varsling av potensielt tørråteangrep v/Ida

13.45 Bekjempelsesstrategi v/Kristin

14.00 Tørråte i avlinga – konsekvenser v/Ulrike

14.15 Oppsummering

14.30 Vel hjem


Det blir mulighet for å stille spørsmål til alle innleggene undervegs, både fra salen og digitalt.

Innlegg fra Ulrike Naumann i Tromspotet, Ida Schjerven Kvestad, NLR Nord Norge (digitalt) og Kristin Sørensen, NLR Nord Norge

Arrangeres av NLR Nord-Norge i samarbeid med Tromspotet

Arrangementet er en del av prosjektet «Teknoformidling av fagråd i potet grønnsaker og bær», og støttes av Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark, Innovasjon Norge Arktis, Fylkeskommunen i Nordland, Troms og Finnmark, NIBIO Holt og Tromspotet


Deltakeravgift: Ingen deltakeravgift for medlemmer i NLR Nord Norge som kjøper grunnpakken for grøntrådgivning eller leverandører som kjøper rådgivning hos Tromspotet. Øvrige, kr 400,-.


Påmelding til kristin.sorensen@nlr.no eller pr tlf: 908 40 936 innen 17. mars for fysisk deltagelse og 18. mars for digitalt deltagelse. Link til møtet blir sendt ut et par dager før møtet for de som deltar digitalt.

Velkommen!