Bruk av Sencor i 2021

Norsk Landbruksrådgiving sørget i fjor for å ta inn det vi trengte av Sencor SC 600 til 2020-sesongen og 2021-sesongen.

Det ble søkt til Mattilsynet om dispensasjon for å bruke flytende formulering av Sencor i gulrot.

Dere som trenger mer Sencor SC 600 til 2021-sesongen må bestille hos forhandler nå, da det kun vil bli sendt inn en samlet bestilling gjennom Bayer. Vi ber om at dere ikke hamstrer mer enn dere trenger.

Bruk av Sencor i potet
De som fremdeles har den granulerte utgaven av Sencor kan bruke dette i potet i år.

Bruk av Sencor i gulrot

Norsk Landbruksrådgiving har fått innvilget dispensasjon for bruk av Sencor SC 600 i gulrot. Sencor SC 600 er en flytende formulering av Sencor WG med litt lavere konsentrasjon.
En dispensasjon kan generelt kun gis for ett år.

Dispensasjonen gjelder for perioden 16. mars 2021 til 14. juli 2021. Sencor SC 600 kan brukes inntil fem ganger i sesongen, med en total dose på 17,5 ml per dekar.

Dosen for siste behandling må ikke overstige 11,6 ml/daa. Behandlingsfristen er 42 dager.

Vi vil gjøre oppmerksom på at Sencor SC 600 har en formulering som enkelte ganger kan gi noen problemer med blokkering av dyser/ filtre. Det SKAL derfor benyttes grove filtre ved bruk av Sencor SC, minimum 50 mesh! La ikke ferdig blandet sprøytevæske stå i tanken.

Vedlagt er etikett til dispensasjon gitt av Mattilsynet til Norsk Landbruksrådgivning for bruk av Sencor SC 600, flytende formulering i 2021.

Veien videre for Sencor

Hva som skjer med det aktive stoffet Metribuzin er uvisst. Dersom det blir avvist i EU, vil vi ikke kunne bruke Sencor mer. Dersom Sencor blir regodkjent i EU og godkjent i Norge, vil det bli tatt inn varer for neste sesong.

Etikett Sencor SC 600 dispensasjon endelig 2021