Mandag 22. mars og tirsdag 23. mars – kl 11:00-14:00 begge dager

Program - 22. mars: Dag 1

Fokus på forskriften og hva vi vet om påvirkninger fra landbruket

Vi presenterer erfaringer fra et prosjekt som har gått over tre år i Farstadvassdraget i Vestvågøy og målinger som er gjort her. Videre får vi oversikt over tilskuddsordninger og regelverk. Vi får presentasjoner fra Nordland Fylkeskommune, Statsforvalteren i Nordland, NIBIO, AkvaplanNIVA og NLR Nord Norge.

11:00 - 11:05Velkommen

Are Johansen, vannområdekoordinator og Ingvild Lauvland Høie, NLR Nord Norge

11:05 - 11:25Hva er vannforskriften? Hva forventes av landbruksnæringa?Lars Ekker, Nordland Fylkeskommune
11:25 - 11:45Hvordan påvirker landbruket vannforekomster i Nordland?Lars Sæter, Statsforvalteren i Nordland
11:45 - 12:15Klassifisering av vassdrag - erfaringer fra Nord- Norge.Geir Aksel P. Dahl-Hansen, AkvaplanNIVA
12:15 - 12:20Beinstrekk
12:20 - 13:10Farstadvassdraget - tilførsler og aktivitetAre Johansen, vannområdekoordinator for Lofoten og Vesterålen
Farstadvassdraget - prøvetaking og påvirkningerMarianne Bechmann, NIBIO
13:10 - 13:40Virkemidler i vannforvaltningen - SMIL, RMP og lovverkElisabeth Utstøl Pettersen, Statsforvalteren i Nordland
13:40 - 14:00Tiltaksplan for Farstadvassdraget i VestvågøyAre Johansen, vannområdekoordinator for Lofoten og Vesterålen

Program - 23. mars: Dag 2

Praktiske tiltak for et bedre vannmiljø

Vi starter med presentasjon av et prosjekt i seks Nordlandskommuner med fokus på planlegging av tiltak. Deretter går vi gjennom tekniske løsninger for lagring og handtering av husdyrgjødsel (bl.a. separering), alternative gjødselslag og mulighet for å redusere fosfortap gjennom bl.a. fôrforbedring, samt direktesåing som tiltak. Presentasjonene er fra YARA, NIBIO og NLR Nord Norge.

11:00 - 11:30Prosjektet 'Landbruket og vannforskriften'Ingvild Lauvland Høie
11:30 - 12:00Husdyrgjødsellager, gjødselseparering og silo. Tekniske løsninger og finansieringSvein Johnsen, NLR Nord Norge
12:00 - 12:25Husdyrgjødsel - spredeutstyr for nedlegging og nedfellingWolfgang Dohrn, NLR Nord Norge
12:25 - 12:30Beinstrekk
12:30 - 12:55Husdyrgjødselspredning - moderne løsninger for spredte arealer. Eksempler fra SømnaKnut Alsaker, NLR Nord Norge
12:55 - 13:25Fosfor, gjødsling og fôrforbedringAnders Rognlien, YARA
13:25 - 13:50Kan direktesåing redusere tap av jord og næringsstoffer?Kamilla Skaalsveen, NIBIO
13:50 - 14:00Avrunding

Det er mulig å koble seg på når som helst, men det beste utbyttet vil nok være å delta begge dager. Det er mulig å stille skriftlige spørsmål underveis. Disse vil bli besvart enten i løpet av seminaret eller etterpå.