Landbruksdirektoratets rapport «Nasjonalt program for jordhelse» foreslår utvikling av tiltak og virkemidler for økt satsing på jordhelse i Norge. Bruk av fangvekster og kompost er blant tiltakene som kan bedre forholdene for livet i jorda, gi økt organisk materiale og bedre jordstruktur. Velkommen til kurs!

210929 134526 markvandring fangvekster etter potet
Fangvekster hos Hans Forsethlund

Huggenes 6. desember

Påmelding til: hilde.olsen@nlr.no

Program:

10.00 – 10.15 Flere veier til god jordhelse, Hilde Olsen, NLR Øst

10.15 – 11.30 Kompostering med hjelp av kompostvender, Olav Odden, Best kompostvender

11.30 – 12.00 Lunsj

12.00 – 12.50 Aktuelle fangvekster, Else Villadsen, NLR Øst

12.50 – 13.00 Kaffepause

13.00 – 13.30 Fangvekster i økogrønnsaker og økopotet, Hans Gaffke, NLR Øst

13.30 – 14.05 Fangvekster etter potet og grønnsaker, Camilla Eng og Hilde Olsen, NLR Øst

Kompostens effekt for jordlevende organismer

14.05 – 14.15 Kaffepause

14.15 – 15.30 Produksjon og bruk av gårdskompost, Anne Lene Malmer, Hørte gård

Kurset er støttet av Viken fylkeskommune

Kompost 002 002
Best kompostvender