Årets RMP-veileder finner du nå hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Oppdateres

Veilederen vil bli oppdatert etter at årets jordbruksavtale er klar. Tilskudd til regionale miljøtiltak bestemmes av avtalepartene i jordbruksforhandlingene. Dette betyr at statsforvalteren ikke vet hvor mye tilskuddsmidler de har til disposisjon eller om eventuelle ordninger skal prioriteres spesielt før årets jordbruksavtale er klar.

Mer usikkert enn vanlig

Avtalepartene skal også avgjøre om en tilskuddsordning for klimarådgiving skal være et tiltak fra årets søknadsomgang, og evt. hvordan denne skal utformes. De er også usikre på hvordan nye erosjonsrisikokart vil påvirke fordelingen av tilskuddsmidler til de ulike erosjonsrisikoklassene. De foreløpige satsene er derfor mer usikre enn tidligere år.

Verdt å merke seg

  • Det gis tilskudd til maksimalt 5000 meter med pollinerende soner (pr foretak)
  • Presisering av at ordningen «Gras på flomutsatt areal» gjelder for erosjonsrisikoklasse 2 med dråg, 3 og 4 (i tillegg til flomutsatt)
  • Det kan bli innført et nytt tilskudd til klimarådgiving (avgjøres i jordbruksforhandlingene)
  • Nye erosjonsrisikokart brukes fra 2021. Erosjonsrisikoklassen på ditt areal kan ha endret seg