Eurofins melder om forlenget prøvesvar på jordprøver, grunnet covid-19.

Jordlaboratoriet er, som mange ellers i samfunnet, rammet av sykdom og covid-restriksjoner.

Det innebærer dessverre at produksjonen av jordanalyser går noe saktere enn planlagt.

De beklager ulempene dette medfører for dere og jobber på spreng for å få ut analyserapportene så raskt som mulig.

Inforgrafikk jordprove
Eurofins