Vi skal anlegge to gjødslingsfelt i høsthvete hvor vi skal måle N- opptak med N- sensor gjennom vekstsesongen. Feltene skal anlegges på Romerike.

Plassering av felt begynner å haste da de må være anlagt før du skal utføre første vårgjødsling. Har du høsthvete som er jamn og fin, ta gjerne kontakt med oss. Da kan vi komme å avgjøre om felt kan anlegges. Det må være en mathvetesort på arealet.