Potetindustrien og dagligvarekjedene i andre land har begynt å klimamerke produkter som chips og poser med matpotet. NLR kan nå tilby norsk dokumentasjon og klimamerking basert på klimakalkulatoren.

Viktige datakilder:

  • Gjødsling og avling hentes på skiftenivå fra Skifteplan eller CropPlan
  • Avling hentes også fra leveransene, avregningen fra for eksempel Gartnerhallen.
  • Energiforbruk hentes fra regnskap, eventuell egen registrering
  • Bruk av settepotet, gjødsel og plantevernmidler hentes fra faktura
  • Jordsmonn hentes fra NIBIO Jordsmonnskart

Kontakt en av våre klimarådgivere i Øst, hvis du vil prøve Kalkulatoren i din potetproduksjon

Camilla Jacobsen Eng camilla.eng@nlr.no

Katrine Breifjell katrine.breifjell@nlr.no

Her kan du lese mer:

Klimakalkulator for potetproduksjon | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)