I verktøyet er det tre faner:

  • Et kart som sammenligner de 2 modellene ved hjelp av en swipe-funksjon i kartet (Her kan du søke opp din gård, for eksempel ved hjelp av gårds- og bruksnummer.)
  • Et kart med tilhørende diagram som viser endringene per kommune
  • Et kart med tilhørende diagram som viser endringer per vannområde

For å velge en kommune eller vannområde brukes nedtrekksmenyen i øverste høyre hjørne.

NB! Appen egner seg ikke til mobilskjerm.