Arne Kristian L. Kolberg fra Skjeberg er valgt til ny styreleder i NLR Øst.

AKL Kolberg

Vi ønsker velkommen til no nye fjes i styret etter årsmøtet på torsdag. Ny styreleder er Arne Kristian Lindbekk Kolberg fra Skjeberg. Han begynte som bonde på heltid i 2019 og driver med planteproduksjon, inn-på-tunet og skogsdrift. Kolberg er styremedlem i Volur, Hansa Borg Bryggerier, Borg Invest og Forum for Norsk Grønt. I sistnevnte er han også leder. Tidligere har Kolberg mange år i Nortura, blant annet som konsernsjef.

Ny i styret i NLR Øst er også Andreas Bakken fra Grue. Han tok over Grinder Gård i 2011 og driver med produksjon av poteter, korn, gulrot, gress og lam. Han er også styremedlem i Grue Bondelag og har sittet i styringsgruppa Gulrot GPS.

Andreas Bakken fra Grue er nytt styremedlem i NLR Øst.

Andreas bakken

Ut av styret går Are Sæthre og Trond Kristoffersen.