Forsøksfelt i høstkorn 2021

Vi søker etter forsøksverter på Romerike for anlegg av høstkornfelt.

Vi søker verter til høstbygg og høsthvete. I høsthvete er det sortsforsøk og gjødslingsforsøk som skal anlegges.

Fordelen ved å være feltvert er at vi kommer titt og ofte til gården, og kan hjelpe til om det er vekstproblemer eller andre faglige spørsmål.

Vil du være feltvert? Ta kontakt!