Vi planlegger at forsøkssesongen også i år skal gå som normalt.

I Østfold er de fleste forsøksfelta plassert på Øsaker, og resten av felta avtales direkte med bønder i området. På Roverud er også mange felt plassert på Brandval Prestegård, mens noen felt ligger spredt. På Romerike ligger alle felta ute hos medlemmer.

Feltarbeid
Fordelen ved å være feltvert er at vi kommer titt og ofte til gården, og kan hjelpe til om det er vekstproblemer eller andre faglige spørsmål.

Vi søker nå verter til verdiprøvingsfelt (sortsforsøk) både i bygg, havre, vårhvete. Vi skal også anlegge gjødslingsfelt både i bygg, havre og vårhvete. Senere skal vi anlegge plantevernforsøk i ferdig sådd åker i bygg, vårhvete og høsthvete.

Fordelen ved å være feltvert er at vi kommer titt og ofte til gården, og kan hjelpe til om det er vekstproblemer eller andre faglige spørsmål.

Vil du være feltvert på Romerike, ta kontakt med Roger eller Sigurd. Holder du til i Glåmdalsdistriktet kan du kontakte Sølve.