Jordprøvene er det viktigste grunnlaget for riktig gjødslingsplanlegging og rett kalking. NLR Øst tilbyr våre medlemmer tjenesten; jordprøver. I den forbindelsen har vi behov for ekstra personell høsten 2021, som kan bidra fra 2-5 dager i uka i perioden mellom innhøsting og november.

Vi ønsker derfor å ansette en eller flere personer, i et engasjement på timebasis, høsten 2021.

For mer informasjon kontakt med Karianne Kullerud på mobilnr. 48 16 30 86.

Søknad og CV sendes til e-post: hr.ost@nlr.no.

Søknadsfrist: Snarest