Trenger du nye jordprøver til neste sesong? Bestill allerede nå, så er du sikker på at vi rekker å komme til deg!

Jordprøver må tas minst hvert 8. år, så hvis dine jordprøver er fra 2015 eller eldre bør du ta nye denne høsten. Disse kan du ta ut selv (ta kontakt med ditt nærmeste kontor for utlån av utstyr samt prøveesker og evt. veiledning) eller du kan bestille jordprøvetaking av NLR Øst.

Vi tilbyr å ta posisjonsfestede jordprøver i hele vårt område. Ønsker du utarbeidelse av Jordkart, kan dette bestilles samtidig.

Jordkart er en helhetlig kalkplan basert på posisjonsbestemte jordprøver med kart, kalkberegninger og styrefiler for kalking (for minst to ulike typer kalkslag i fra to ulike leverandører), ferdig tilpasset og tilrettelagt til både den enkelte gårdbrukeren og til de aktuelle kalkentreprenørene. Jordkart kan leveres digitalt enten på en USB-minnepinne, eller som filer på e-post.

Jordkart kan også bestilles i ettertid av jordprøvetakingen, eller om du har tatt posisjonsfestede jordprøver selv.

Vi ønsker å få inn flest mulig bestillinger før sommerferien, slik at vi kan planlegge jordprøvesesongen mest mulig effektivt. Jordprøvesesongen starter så snart den verste skuronna over.

Om du bestiller etter 31.august kan vi ikke garantere at vi får tatt jordprøver hos deg inneværende år. Og om det kommer inn mange bestillinger før august vil vi informere om når vi nærmer oss grensen for hva vi kan rekke i løpet av en normal sesong.

På kontoret på Hvam er det allerede mange bestillinger inne, så for dere som ønsker jordprøvetaking av NLR i Romeriksområdet gjelder det å bestille så fort man kan.

Vi tar følgende priser for medlemmer:

Oppmøtepris per gård: kr 1.450,-

Uttak, per prøve kr 105,-
Anbefalt prøvetetthet: 8-9 daa per prøve, analysekost. til jordlab. kommer i tillegg.

Utarbeidelse av Jordkart kr 800,- per time

Inforgrafikk jordprove

Les mer her Jord | NLR Øst eller bestill nå:

Bestill jordprøvetaking evt inkl. Jordkart.

Bestill Jordkart hvis du tar jordprøver selv/har jordprøver.


Spørsmål kan rettes til:

Østfold/Øsaker: Rune Karlsen, tlf: 97686520 - rune.karlsen@nlr.no

Romerike/Hvam: Morten Botilsrud, tlf: 90093096 - morten.botilsrud@nlr.no

Anna Katarina Berg, tlf: 98333448 – anna.katarina.berg@nlr.no

Glåmdalsregionen/Kirkenær: Tormod Godtlund, tlf: 91344031 - tormod.godtlund@nlr.no