Norsk Landbruksrådgiving Øst utvikler og leverer kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov. Vi formidler kunnskap til 2.900 planteprodusenter, utfører årlig 200 feltforsøk og deltar i flere FoU-prosjekter. Vår visjon er; å levere kompetanse for framtida!

NLR Øst er organisert i følgende fagområder; Korn-, frø- og oljevekster, grovfôr, poteter, grønnsaker, økologisk landbruk, jord, miljø, klima, maskin og presisjonslandbruk, landbruksbygg, økonomi og HMS. Fagområdene betjenes av 45 medarbeidere som er fordelt på fire kontorer; Øsaker i Sarpsborg, Huggenes i Moss, Hvam på Romerike og Kirkenær i Glåmdalregionen.

Forsøksteknikere på Øsaker og Hvam, 2 stillinger

Til våre kontorer på Øsaker og Hvam søkes en ny stilling 100 % stilling som forsøkstekniker på hvert kontor med oppstart senest 1. mai 2022. For å frigjøre rådgivere til økende medlemsaktivitet, økes bemanningen til 2 teknikere på hvert av våre 4 kontorer.

Arbeidsoppgaver:

 • Forsøksvirksomhet, vesentlig innen kornvekster og grovfôr
 • Jordprøvetaking
 • Gjødselplanlegging
 • Vedlikehold
 • Kursvirksomhet

Vi søker personer med:

 • Gode kunnskaper og kompetanse innen agronomi
 • Agronomutdanning, agroteknikerutdannelse eller tilsvarende
 • God teknisk innsikt og erfaring innen fagområdene
 • Evner til selvstendig arbeid og samtidig gode egenskaper for samarbeid
 • Kompetanse innen IT
 • Førerkort for bil og tilhenger

Vi kan tilby:

 • Utfordrende faglig arbeid i et aktivt miljø, med gode muligheter for utvikling.
 • Stor grad av selvstendighet og fleksibilitet.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Skriftlig søknad og CV sendes til e-postadresse: hr.ost@nlr.no.

Har du spørsmål til stillingene, kontakt vår avdelingsleder Kari-Anne Aanerud for stillingen på Hvam: tlf. 90207464, og for stillingen på Øsaker: Ole Henrik Lauritzen, tlf. 48163087.

Søknadsfrist 23. januar 2022