Vi søker grovfôrdyrkere som ønsker å delta på grupperåd under kommende vekstsesong. Erfaringsutveksling, aktiv diskusjon og felles problemløsing, er viktige stikkord for å lykkes med grupperåd. Samlinger i løpet av vekstsesongen legges til deltagerens gård, hvor vi gjennomfører praktiske oppgaver, befarer eng og diskuterer strategi for aktuelle tiltak.

Grupper vil i år bli tilknyttet områdene rundt Hvam og Glåmdalen. For grovfôrdyrkere i Østfold/Follo, er det likevel mulig å delta på grupperåd i disse to områdene. Det planlegges for egne grupper i Østfold/Follo fra 2023.

Samlingene skal være diskusjonsbasert og ikke foredragsbasert. Det er viktig at deltagerne aktivt deler erfaringer og opplevelser inn i diskusjonen. Samlingene avrundes rundt lunsj og en kaffekopp.
Prøv gjerne å få med andre du tror kan ha nytte/glede av dette.

Aktuelle temaer for grupperåd

  • Gjødslingsstrategi
  • Kalking
  • Etablering av eng og beiter
  • Reparasjonssåing av eng/beiter
  • Ugrasbekjempelse
  • Vekstskifte
  • Beslutningsverktøy
  • Fôranalyser

Gjennomføring
Vi samles 4 ganger i løpet av sesongen, 2-3 timer per gang og med 7-12 deltagere per gruppe.
Tilbudet gjelder kun for medlemmer i NLR. Bli medlem her.
Pris per person; 2.500 kr.

Påmelding

Ta kontakt for spørsmål

Maren Holthe 986 45 734 maren.holthe@nlr.no
Benedikte Tveit 940 85 796 benedikte.tveit@nlr.no

Grupperad grovfor Maren pa markvandring med kuer
Maren på jordet