Kalkverdi, hva er det?

Se deg ikke blind på pris pr tonn ved kjøp av kalk, - for å kunne sammenligne prisene må kalkverdien trekkes inn. Den gir uttrykk for kalkens innhold av virksomt stoff; og hvor mye av dette som oppløses i jorda over et visst tidsrom, henholdsvis 1 år og 5 år. Lik kalkverdi over 1 og 5 år, betyr at all kalken oppløses 1. året.

Det er forskjellige betingelser som avgjør pris, så prisene i tabellen er kun omtrentlige. Ved å innhente pristilbud, kan du sjøl sammenligne kalktypene ved å dividere kalkprisen med kalkverdien. Du får da en pris pr enhet kalkverdi som er sammenlignbar. En alternativ sammenligningsmetode finner du under.

Eks på alternativ metode for sammenligning av to kalktyper:

Kalktype 1: Pris kr 550, kalkverdi 56 / 59

Kalktype 2: Pris kr 450, kalkverdi 42 / 44

(550 x 42)/56 = 412kr Regnestykket viser at kalktype 2 må koste kr 412 for å gi samme verdi som kalktype 1. Du får med andre ord mer igjen for pengene ved å velge kalktype 1.

Kalkingseksempel

I tabellen du finner i vedlegg under, er det satt opp et kalkingseksempel med bruk av 200 kg CaO (rein kalk). Dette tilsvarer 400 kg kalk med kalkverdi 50. I eksempelet ser du hvor mye du må tilføre av de enkelte kalktypene for å oppnå dette, og hvordan prisene da blir.

GPS-kalking

Ønsker du GPS-kalking, så husk å presisere dette når du bestiller. Tillegg i pris for dette (se under leverandører).