Vi har godkjente kontrollører som sjekker dine brannslukningsapparater.

Alle brannslukkere skal kontrolleres årlig av en kompetent person med grønt sertifikat. Kravet gjelder alle gårder/bedrifter jf. Forskrift om brannforebygging, gjengitt i KSL. Kontrollen utføres etter NS 3910 og 671-3.

Er produksjonsdatoen for apparatet mer en 10 år for pulver/Co2 og 5 år for skum/vann må apparatet ha service. De må altså da på service før de kan godkjennes.

Priser

Medlem: Pris pr slokkeapparat

Kr 95,-

Ved kontroll over 10stk

Kr 85,-

Ikke medlem: Pris pr slokkeapparat

Kr 119,-

Oppmøtepris ved besøk på gården, reiseutjevning uanhengig av avstand kr

Kr 880

Medlem med HMS-avtale, gratis oppmøte ved ordinært HMS-besøk

Kr 0,-

Medlemspris, per slokkeapparat kr 95,- (ved kontroll av over 10 apparater, per stk kr 85,-)

Ikke medlemmer, tillegg på 25 %

Oppmøtepris, reiseutjevning uavhengig av avstand kr 840,-

Du blir uansett fakturert for det antall apparater som settes frem til kontroll, uavhengig om de godkjennes eller ikke.

Brannslokker 3