Nettsak Bilde fagdag
Fagdag Karbon Agro

Tre år er snart gått siden Norsk Landbruksrådgiving Øst ble innvilget prosjektet «Karbon Agro» gjennom Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram. Siden oppstart har de seks pilotgårdene samlet mye erfaringer med hvordan en kan redusere behovet for jordarbeiding, lykkes med fangvekster og øke mangfoldet i vekstskiftet. Eller med andre ord, dyrke etter de tre prinsippene i driftsmetoden Karbon Agro.

«Vi ser fram til å kunne dele resultater fra prosjektet, hvor vi sammen pilotbøndene har prøvd å oversette driftsmetoden til norske forhold» sier Else Villadsen, prosjektleder samt rådgiver i jord, korn og miljø hos NLR Øst. Prosjektet er nå i sluttspurten, og skal avsluttes med en fagdag 1. desember på Vitenparken i Ås. Fagdagen blir en kombinasjon med inspirasjonsforedrag, resultater og ikke minst en paneldebatt der pilotbøndene vil svare på spørsmål fra publikum, forteller Villadsen. Pilotbøndene har fått prosjektets viktigste oppgave, ved å skaffe kunnskap gjennom praktisk utprøving. Det er derfor satt av godt med tid til spørsmål og diskusjon sammen dem. «Vi vil også fortelle mer om hva som skal til for å lykkes som en Karbon Agro-dyrker legger Maren Holthe til, prosjektmedarbeider samt rådgiver i grovfôr, økologisk og jord i NLR Øst.

Driftsmetoden Karbon Agro, som ellers i verden kalles Conservation Agriculture, blir sett på som en klimavennlig dyrkningspraksis med fokus på samspill mellom produksjon og biologiske jordforhold. Jordhelse står altså i fokus for å sikre en bærekraftig matproduksjon. Erik Joner, jordmikrobiolog i NIBIO, vil derfor starte fagdagen som seg hør og bør en slik dag- med jorda. Hva jordlivet betyr for jordhelsa og hvordan driftsmetoden påvirker jordlivet er noe vi har bedt Joner gi oss en innføring i, forteller Holthe.

Formålet i prosjektet er både å utvikle samt kommunisere hvordan en skal dyrke etter metoden i Norge. «Vi kan jo foregripe begivenheten litt, å si at vi er optimistiske til metoden under norske forhold» skyter Villadsen inn. Ja, faktisk så optimistiske at vi har invitert en engelsk bonde til å legge fram hva som også kan gå galt, fortsetter hun. Tom Martin, planteprodusenten fra Cambridgeshire i England, vil derfor avslutte dagen med et humoristisk blikk på alle hans feilgrep som jordhelsefokusert bonde. Foredraget vil foregå på engelsk, men Holthe og Villadsen beroliger med at han er enkel og forstå, i tillegg har han fått beskjed om å ta det i et tempo det er mulig å henge med på.

Fagdagen denne første dagen i desember er åpen for alle, men krever påmelding her. Sjekk arrangementet i vår kalender for detaljert program. De to ansvarlige rådgiverne i prosjektet ser frem til en dag hvor vi kan utveksle erfaringer, få inspirasjon og dele en god lunsj sammen andre Karbon Agro- interesserte.

Kornprogrammet til Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag, Statsforvalteren i Viken samt Landbruksdirektoratet bidrar med finansiering til fagdagen.

Nettsak Maren og Else hosr 20
Maren og Else