Dette blir fysiske møter hvor du kan få en intro til hva klimakalkulatoren er og ikke minst få prøve deg litt i verktøyet klimakalkulatoren på slutten av kvelden. For å logge deg inn på kalkulatoren må du ha med BankID. Som innledere får vi med oss Inga Holt fra NLR Øst og landbrukskontorene i Indre Østfold og Moss/Råde.

Meld deg på her innen onsdag 23. november

Mandag 28. november - Bøndenes hus i Askim
Tirsdag 29. november - Bøndernes hus i Råde

Program
18.30 Velkommen ved Østfold Bondelag
18.45 Klimakalkulatoren, intro ved Inga Holt, NLR Øst
- Hva skal til for å gjøre beregninger i klimakalkulatoren?
19.15 Innlegg fra kommunal forvaltning om søknadsordninger til klimatiltak i landbruket
19.35 Pause

20.00 Klimakalkulatorverksted ved NLR Øst (Husk BankID)
21.30 Møteslutt

Bilde klimakalkulatorverksted eksempel
Logoer til klimakalkulatormote