Vi søker grovfôrdyrkere som ønsker å delta på grupperåd under kommende vekstsesong. Erfaringsutveksling, aktiv diskusjon og felles problemløsing, er viktige stikkord for å lykkes med grupperåd. Samlinger i løpet av vekstsesongen legges til deltagerens gård, hvor vi gjennomfører praktiske oppgaver, befarer eng og diskuterer strategi for aktuelle tiltak.

Grupper vil i år bli tilknyttet områdene rundt

 • Nedre Romerike/Eidskog
 • Østfold/Follo
 • Glåmdalen

Samlingene skal være diskusjonsbasert og ikke foredragsbasert. Det er viktig at deltagerne aktivt deler erfaringer og opplevelser inn i diskusjonen. Samlingene avrundes rundt lunsj og en kaffekopp.
Prøv gjerne å få med andre du tror kan ha nytte/glede av dette.

Aktuelle temaer for grupperåd

 • Gjødslingsstrategi
 • Kalking
 • Etablering av eng og beiter
 • Reparasjonssåing av eng/beiter
 • Ugrasbekjempelse
 • Vekstskifte
 • Beslutningsverktøy
 • Fôranalyser

Gjennomføring
Vi samles 4 ganger i løpet av sesongen, 2-3 timer per gang og med 7-12 deltagere per gruppe.
Pris per person for medlem; 2.625 kr. Pris pr IKKE medlem: 6125,-

Påmelding


Ta kontakt for spørsmål

Nedre Romerike/Eidskog; Steinar Velten, 41689644
Østfold/Follo; Peder Holm Løvstad, 41668839
Glåmdalen; Benedikte Tveit, 94085796

Grupperad grovfor Maren pa markvandring med kuer
Maren på jordet