Vi ser for oss grupper på 8-10 personer som har samme ønsker om rådgiving.

Det blir 3 til 4 samlinger gjennom sesongen.

Man kan melde seg på som samlet gruppe. Dette kan være dyrkingsgrupper som ønsker tett oppfølging i sesongen, eller grupper som ønsker spesielt fokus på en ting, -for eks dyrking av høstraps, eller fokus på mekanisering og/eller presisjon. Mulighetene er mange for å lage et interessant opplegg for gruppa.

Eller du kan melde deg på og få tildelt en passende gruppe!

Prøv gjerne å få med andre du tror kan ha nytte/glede av dette.

Pris: 2625,- for medlem, 6125,- for ikke medlem.

Påmelding