Landbrukets Klimaplan 2021-2023 sier at innen 2025 skal alle produsenter ha fått tilbud om klimarådgivning og hjelp med å ta i bruk klimakalkulatoren. NLR Øst inviterer til klimakalkulatorverksted med hjelp til å logge inn i kalkulatoren. Det blir også korte foredrag om klimaarbeid i potet og grønnsaker, samt generelt om kalkulatoren, med mulighet for spørsmål. Til stede vil det være rådgivere for både korn, potet og grønnsaker.

Program:

Kl 14:00 Planteproduksjon og klimakalkulatoren

Kl 14:20 Klimautslipp og -tiltak for potet

Kl 14:35 Klimautslipp og -tiltak for grønnsaker

Kl 14:50 Pause

Kl 15:00 Klimakalkulatorverksted

Kl 16:00 Vel hjem!

Arrangementet dekkes av medlemskontingenten og koster 350,- for andre, men vi ønsker påmelding av alle for bestilling av mat og romkapasitet.

Påmelding