Prosjektet er delfinansiert av Klima og miljømidler fra Statsforvalteren i Innlandet.

Statsforvalteren innlandet

Tidligere: Fagmøte på nett 15.mars; Hvordan omdanne talle og gårdsavfall til gjødsel?

Fagmøte på nett; Bedre utnytting av talle og fastgjødsel

Pga sykdom må dette flyttes til torsdag 13.april kl. 19-20:15

Åpent for alle.

Påmelding

  • Gjødselverdi talle og fastgjødsel.

Ved Benedikte Tveit, NLR Øst.

  • Spredemetode og tidspunkt.

Ved Steinar Velten, NLR Øst.

Moteserie 2 grovfor
Foto: Kari Bysveen, NLR Innlandet

Praktisk maskindemonstrasjon

Tirsdag 25 april kl.11-14
Åpent for alle


Hektner maskin; kompostvending og spredning av gjødsel med Bunning 80 HBD MK4, med veieceller.

Bonde og entreprenør Kjell Arne Dahl; direktesåing i eng med Väderstad rollup med biodrill

Gjodselvogn Farmstar 80 HBD MK4 Gjodselspreder Hektner Maskin as
Gjødselvogn Foto: Hekner maskin