Prosjektet er finansiert av Viken Fylkeskommune og gjelder for året 2023. Løsdriftskravet gjelder samtlige storfe, alle aldere i både kjøtt- og melkeproduksjon. Kravet trer i kraft 01.01.2024.

Lave bygg

• 2024 - sjuke-/kalvingsbinger for alle kyr

• 2024 - 16 ukers utegang (beite/mosjon) for kyr i båsfjøs

• 2034 - løsdrift for alle kyr

Storfeprodusenter som ønsker rådgivning direkte knyttet opp mot omlegging fra bås- til løsdrift får dekket rådgivning, begrenset til 10 000 kroner i 2023. Tilbudet gjelder så langt prosjektmidlene rekker.

Registrer deg her om du ønsker kontakt med Anne V.Aaby, rådgiver husdyr og landbruksbygg.

Jeg vil bli kontaktet om ombygging fra bås til løsdrift