Karbonlandbruk er en måte å lagre karbon i jorda, karbon som ellers ville endt opp som CO2 i atmosfæren og forårsaket klimaendring. Det er mange måter å gjøre dette på, fra små endringer i landbrukspraksis til å endre hele dyrkingssystemet på gården.

Karbon syklusen

Videoen forklarer hvordan karbonlandbruk passer inn i den globale karbonsyklusen og kan bidra til å forhindre klimaendringer.

Samarbeidsmodeller for å bedre lokal miljøet

Ved å drive karbonlandbruk bruker bøndene jordas egenskaper til å binde karbon fra industri, infrastruktur og husholdninger i nærheten. Dette igjen fører til bedre klima, mer fruktbar jord og økt motstandsdyktighet i landbruksjord.

Dette åpner også for samarbeid mellom bonden og partnere i og utenfor landbrukssektoren. Selskaper kan kompensere for egne utslipp lokalt, ved å investere i karbonlandbruk. Lokale samarbeidsmodeller bidrar til økt kunnskap, forståelse og bevissthet blant innbyggerne samt å sikre matforsyning for kommende generasjoner.

Carbon Farming RGB 02 A colour