Nettside bygg hero

Ledig stilling, rådgiver landbruksbygg

Vi har behov for rådgiver/ingeniør i 100 % stilling i vårt team landbruksbygg på i dag 2 rådgivere. Les mer om stillingen og søk nå!
Winter barley g03cdbc7a3 1920

Klimadrypp

Med ujevne mellomrom kommer det noen små saker om klima i nyhetsbrevene, disse har vi valgt å kalle Klimadrypp, og vi vil etter hvert samle alle Klimadryppene på denne siden. Temaene er alle knyttet til jordbrukets klimautslipp, og tiltak for å redusere disse, men mange av temaene er vanlige plantefaglige temaer. Dette er fordi gode klimatiltak først og fremst er god agronomi, så et godt klimamål er å optimalisere sin egen drift.
NLR Øst
Topp bilde

Reisebrev: Jordhelsetur til England

Etter to års opphold på grunn av pandemi var det i år endelig mulig å reise til Groundswell i England. Messen, som har blitt dobbelt så stor siden sist vi besøkte den, kan best beskrives som en jordhelsefestival. Her har både fagforedrag, utstillinger og maskindemonstrasjonene fokus på godt vekstskifte, minimal jordbearbeiding og fangvekster. I år var også beitesystemer og bruk av husdyr i kornproduksjonen en større del av programmet. Messen er rett og slett noe du ikke vil gå glipp av om du er over snittet interessert i jord og jordhelse.
NLR Øst
Gjodselhamdtering
Medlem

Høye gjødselpriser

Gjødselprisene har gjort et kraftig hopp, og kanskje må vi tenke litt annerledes i høst.
NLR Øst
Kalking

Kalktabeller 2022

Vi har revidert tabeller med oversikt over aktuelle kalktyper, og liste over leverandører. Prisene bør sees på som cirka-priser. For øvrig er god spredning, og å få kalket til rett tid, viktigere enn noen kroner fra eller til i pris.
NLR Øst
Rod potetblomst

Nå finnes Klimakalkulatoren også for potet

Potet er en miljø- og klimavennlig vekst, men også for denne produksjonen er det mulig å gjøre forbedringer. Nå er klimakalkulatoren klar til bruk for poteter.
NLR Øst
Par i solnedgang bakfra

Mentorordninga – gratis veiledning for bønder!

Mentorordninga i landbruket innebærer at du som ny bonde gjør en avtale med en erfaren gårdbruker om å være diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet er gratis for ny bonde, og mentor får godtgjøring for arbeidet.
NLR Øst
1 2 3 4