Forsoksfelt jornor filming

Videoer fra direktesåingsfelt

Under anlegning av JORNOR-feltet i vår var det ikke mulig å invitere interesserte, men nå kan du se demonstrasjon av maskinene som er med i forsøket og litt om prosjektet.
NLR Øst
Glyfosatsproytet

Fire EU-land godkjenner glyfosat

De omfattende undersøkelsene konkluderer med at glyfosat, anvendt etter gjeldende regelverk, ikke skal være kreftfremkallende eller påvirke reproduksjon
NLR Øst
Korn
Medlem

Ugrassprøyting i vårkorn

Rett sprøytetid er når kornet har ca 2,5 -4 blad. Ugrasmiddel bør velges etter hvilke ugrasarter som dominerer i åkeren.
NLR Øst
Jornor dale drill

Sår direkte for å høste erfaring

Interessen for jord og direktesåing som tiltak for å bedre jordhelse, øker sesong for sesong. For å se hvordan direktesåingssystem fungerer i Norge, har NLR Øst nå anlagt et direktesådd forsøksfelt.
NLR
NLR Øst
Liten hvit blomst pexels alan cabello 3780058
Medlem

Sikkerhet og helse i våronna

Alle bør ha som mål å være like hel og frisk om kvelden, som da man sto opp om morgen.
NLR Øst
1 2 3 4