Korn
Medlem

Ugrassprøyting i vårkorn

Rett sprøytetid er når kornet har ca 2,5 -4 blad. Ugrasmiddel bør velges etter hvilke ugrasarter som dominerer i åkeren.
NLR Øst
Jornor dale drill

Sår direkte for å høste erfaring

Interessen for jord og direktesåing som tiltak for å bedre jordhelse, øker sesong for sesong. For å se hvordan direktesåingssystem fungerer i Norge, har NLR Øst nå anlagt et direktesådd forsøksfelt.
NLR
NLR Øst
Liten hvit blomst pexels alan cabello 3780058
Medlem

Sikkerhet og helse i våronna

Alle bør ha som mål å være like hel og frisk om kvelden, som da man sto opp om morgen.
NLR Øst
Tre i aker pexels alasdair braxton 4644654

Arne Kristian er ny styreleder

Arne Kristian L. Kolberg fra Skjeberg ble valgt til ny styreleder. Inn i styret kommer også Andreas Bakken fra Grue.
NLR Øst
Brixmaling i gresskar

Brix ved ulike høstetidspunkter

Høy brix betyr at sukker- og mineralinnholdet er høyt og er dermed et et tegn på god smak. Men kan det også bety bedre lagerkvalitet?
NLR Øst
1 2 3 4