Våre målingar i felt


Under føljer resultata frå årets prognosehaustingar:

Bjerkreim, Timotei - 60 m.o.h.

VarmesumPrøvedatoFEm/kg tsRåprot g/kg tsNDF g/kg tsSukker, g/kg TSUtvikling(MSC)Avling kg TS
NA26.mai1,02261549842,12368

NA

2. juni0,971866331122,72540
NA9. juni0,90171631933,12708
NA16. juni

0,84

133648903,31

Bjerkreim, Timotei - 200 m.o.h.

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS
NA26. mai1,042665311011,47
NA2. juni0,951686231112,50494
NA9. juni0,9116,26051132,98588
NA16. juni0,871336251233,16

Klepp, (Leif Harbo), Timotei

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS
30019. mai1,022255101381,71102
37227. mai0,97201559962,26186
4543. juni0,901615911262,68Klepp, (Leif Harbo), Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS
30019. mai1,03206461180

2,01

102
37227. mai1,002155201232,02186Klepp, (Helge Sele), Raigras

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS
30820. mai1,022074851541,70151
37227. mai1,022175001371,92266
4543. juni0,971645461592,48
55810. juni0,891425441522,30Etne, Timotei

Varmesum

Prøvedato

FEm/kg ts

Råprot g/kg ts

NDF g/kg ts

Sukker, g/kg TS

Utvikling(MSC)

Avling kg TS
39226. mai0,98210548932,5350
4742. juni0,90167626832,78570
5646. juni0,82121669963,01673


Grashogdemalar Foto Ingrid Mogedal

Grovfôrmodellen

- samanlikna med fjorårets prognose og årets målingar i felt

Vår erfaring er at Grovfôrmodellen gir eit godt bilete av korleis utviklinga i graset er. Skjekk den gjerne ut her:

Under er ei grafisk framstilling av kva Grovfôrmodellen viser så langt (FEm-kosnentrasjon)

Graf prognose Saerheim 0614
Samanlikning av prognosar for 2020 og 2021, ved hjelp av Grovfôrmodellen, samt resultatet frå prøvar me har tatt (timoteidominert eng hjå Leif Harbo).
Graf prognose Etne 0614
Samanlikning av prognosar for 2020 og 2021, ved hjelp av Grovfôrmodellen, samt resultat frå prøvar med har tatt (timoteidominert eng hjå Lars Kjetil Flesland)Utviklinga i varmesum

Utviklinga i varmesum (graddagar) er ein god indikator på kor langt utviklinga i graset er kommen. Me brukar basistemperatur på 0 grader, og på lenkane under kan ein sjå kva status er på dei 3 ulike målestasjonane i området.


Oppdatert statikk finn du her (NB: husk å sett basistemperatur til 0 grader) :

Hjelmeland Etne Særheim