Ny rådgiver sau

Målfrid Grødem Njærheim gjekk 15. september over i rolla som rådgiver sau i NLR Rogaland. Ho har ein master i husdyrvitenskap frå NMBU (Ås) og har dei siste åra jobba som forsøksteknikar på grovfôr der ho mellom anna har hatt hovudansvar for uttak og tolking av fôrprøvar.

Malfrid sau 2

Me kan mellom anna hjelpa deg med

  • Fôrplan / råd om fôring
  • Gjennomgong av drifta - kva kan bli betre?
  • Uttak av livlam
  • Valg av vêr (avlsplanlegging)
  • Ny bonde - kva er viktig å fokusera på?
  • Generell rådgiving - ein diskusjonspartnar i drifta

Er dette noko for deg?

Ta kontakt direkte med Målfrid eller bestill i skjemaet.

Bestill rådgiving sau