Vi arrangerer også fysiske møter innen temaet. Deltagelse på møtene koster kr. 200,- uavhengig av om du har deltatt på webinar eller ei. Vi starter med kaffe, kake og sosialt samvær en halvtime før møtene starter.

13. mars klokka 19.00 – 21.00 på Skjetlein Landbruksskole Påmelding

14. mars klokka 13.00 – 15.00 på Fru Opdal gårdshotell, Overhalla Påmelding

14. mars klokka 19.00 – 21.00 på Mære Landbruksskole Påmelding

Program møter

Karbon Agro (Conservation Agriculture) med Maren Holthe, NLR Øst

Hva er Karbon Agro og hvordan få det til?

 • Jordstruktur
 • Plantedekke hele året/Fangvekster
 • Vekstskifte
 • Minimal jordarbeiding

Fangvekster under Trønderske forhold med Elin Thorbjørnsen, NLR Trøndelag

KlimaKorn – Nye og klimavennlige metoder for jordarbeiding og etablering av vårkorn i Trøndelag med Truls Hansen, NLR TrøndelagKarbon i jord er et treårig prosjekt eid av Trøndelag fylkeskommune og er en del av fylkeskommunen sin satsing for økt fangst og redusert tap av karbon. Prosjektet er for jordbruket og har som mål å formidle kunnskap om karbon i jord, få demonstrert ulike tiltak og å prøve ut tilskuddsordninger.

Hva du som bonde kan gjøre for økt fangst av karbon og redusert tap vil variere mellom bruk utfra produksjon, hvordan en produserer, hvilke arealer en har og hvilke endringer en ønsker å gjøre. For å få fram og belyst ulike muligheter, arrangerer prosjektet sammen med NLR og naturbruksskolene i fylket markdager og kurs om hva en som bonde kan gjøre for å få økt fangst og redusert tap av karbon.

Webinarene arrangeres på kveldstid og varer i 1-2 timer. Påmeldingslink blir utsendt dagen før webinaret.

Webinarene koster kr. 600,- kr for hele serien eller kr. 200,- for enkeltkvelder.


Påmelding hele kursserienWebinar 17. januar kl. 19.30 Fangvekster; et klimatiltak

 • Hva er fangvekster hvordan og hvorfor er de positive i klimaarbeidet.
 • Hvilke fangvekster er aktuelle i Trøndelag, erfaring fra årets vekstsesong. Kan vi få «vintergrønne» åkrer i Trøndelag og må vi tenke nytt?
 • Hvordan påvirker fangvekstene kornavlinga?
 • Er vårsåing av fangveksten best i Trøndelag, eller kan vi prøve oss på høstsåing?

Innledere: rådgiver Elin Thorbjørnsen, NLR Trøndelag


Påmelding webinar 17. januarWebinar 31. januar kl. 20.00 Biokull for lagring av karbon

 • Hva er biokull og hvilke betydninger kan det få i klimaarbeidet?
 • Ulike typer biokull og kvalitetskrav.
 • Hvilke effekter kan biokullet ha på avlinga?
 • Bør biokullet tilføres gjennom fôr, i gjødselkummen eller spres direkte på åkeren?
 • Kostnader med bruk av biokull.
 • Praktisk bruk av Biokull

Innleder: rådgiver Truls Hansen, NLR Trøndelag


Påmelding webinar 31. januarWebinar 14. februar kl. 19.30 Vann i jorda og drenering – effekt på karbon?

 • Utnyttelsen av karbonlagring
 • Dårlig drenering fører til økt C-lagring
 • Infiltrasjon
 • Co2 ekvivalenter / klimakalkulator eksempel vise hva avling betyr
 • Erosjon
 • Fangdammer fange opp C og resirkulere tilbake
 • Grasdekte vannveier

Innleder: Forsker Sissel Hansen, NORSØK og Rådgiver Atle Horn NLR Trøndelag

Påmelding webinar 14. februar