Endret klima fører til at vekstsesongen blir lenger. Det kan gi mulighet for dyrking av nye arter i kornområdene. Interessen for et plantebasert kosthold er i tillegg økende.

NIBIO er tildelt forskningsmidler over jordbruksavtalen til prosjektet. NLR Viken er samarbeidspartner, og skal anlegge demonstrasjonfelt i Vestfold med ulike sorter av quinoa, bokhvete, søtlupin, soyabønner, kikerter og linser.

Erfaringsutveksling og ny kunnskap

Det skal holdes markdag i forsøksfelter om erfaringer og muligheter for dyrking. Det er i dag liten kunnskap om en del av vekstene som kan være aktuelle for norske forhold.

Det har ikke vært gjennomført slike undersøkelser i Norge tidligere. Prosjektet vil gi verdifull kunnskap om hvordan produksjonspotensialet i kornområdene kan bli bedre utnyttet i fremtiden.

Blålupin. Foto: John Ingar Øverland
Blålupin. Foto: John Ingar Øverland
Nesten moden quinoa av sorten Titicaca. Foto: John Ingar Øverland
Nesten moden quinoa av sorten Titicaca. Foto: John Ingar Øverland
Blomsterstand på Quinoaplanten. Foto: John Ingar Øverland
Blomsterstand på Quinoaplanten. Foto: John Ingar Øverland
Linser med blomster og modne belger. Foto: John Ingar Øverland
Linser med blomster og modne belger. Foto: John Ingar Øverland
Soyaplanter. Foto: John Ingar Øverland
Soyaplanter. Foto: John Ingar Øverland
Belger på kikertplanten. Foto: John Ingar Øverland
Belger på kikertplanten. Foto: John Ingar Øverland