Sommer blomster pexels pixabay 262713

Vi tar ferie

Vi starter ferieavviklingen, men har folk på alle fagområder hele sommeren. Ring 481 63 100, så treffer du de av oss som er på jobb.
NLR Øst
Gul dvergsjuke
Medlem

Store skader av gul dvergsjuke

Bladlusas herjinger har i enkelte områder gitt store avlingsskader som følge av gul dvergsjuke.
NLR Øst
Forsoksfelt jornor filming

Videoer fra direktesåingsfelt

Under anlegning av JORNOR-feltet i vår var det ikke mulig å invitere interesserte, men nå kan du se demonstrasjon av maskinene som er med i forsøket og litt om prosjektet.
NLR Øst
Glyfosatsproytet

Fire EU-land godkjenner glyfosat

De omfattende undersøkelsene konkluderer med at glyfosat, anvendt etter gjeldende regelverk, ikke skal være kreftfremkallende eller påvirke reproduksjon
NLR Øst
Korn
Medlem

Ugrassprøyting i vårkorn

Rett sprøytetid er når kornet har ca 2,5 -4 blad. Ugrasmiddel bør velges etter hvilke ugrasarter som dominerer i åkeren.
NLR Øst
Jornor dale drill

Sår direkte for å høste erfaring

Interessen for jord og direktesåing som tiltak for å bedre jordhelse, øker sesong for sesong. For å se hvordan direktesåingssystem fungerer i Norge, har NLR Øst nå anlagt et direktesådd forsøksfelt.
NLR
NLR Øst
Lol

Utviklingsstadier i korn

For å sette inn rett tiltak til rett tid må du vite kornplantas utviklingsstadie. Her får du en oversikt.
NLR Øst
1 2