Norsk Landbruksrådgiving Øst ble stiftet 1. januar 2016 og er en sammenslutning mellom de tidligere rådgivingsenhetene NLR SørØst, Romerike Landbruksrådgiving og Solør-Odal Landbruksrådgiving.

Våre rådgivere har bred kompetanse på jord og plantekultur. Ut over det har vi også kompetanse på økonomi, energi og miljø, økologisk produksjon, hydroteknikk, miljøutfordringer i landbruket, byggteknikk, samt et svært godt faglig nettverk innen landbrukssamvirket og resten av landbruksbransjen i Norge. Våre rådgivere har god kompetanse på sitt fagområde. Gjennom vårt nettverk av 330 rådgivere i hele landet, finner vi svaret på de fleste landbruksrelaterte spørsmål.

Våre tjenester er beskrevet på eget område på nettsidene. Dersom du ikke her finner det du leter etter, ber vi deg ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne.

Her finner du oss