Har du ønsker om møter, kurs, turer, prosjekter o.l., kan du ta direkte kontakt med de enkelte medlemmene i fagrådet. Rådet er kun rådgivende, og skal være en arena hvor rådgiverne får impulser til nytenking.

Fagråd kornvekster:

Fagrådsleder Sigurd Enger, tlf.: 959 26 727, e-post: sigurd.enger@nlr.no

Ole Magnus Lillestrand, Askim i Østfold, kornvekster, tlf.: 951 30 036, e-post: olilles@online.no

Gulbrand Romsaas, Sørum, kornvekster, tlf.: 902 91 303, e-post: gulbrandromsaas@gmail.com

Erlend Røhnebæk, Brandval, tlf.: 906 90 877, e-post: erlend@gjolstadgard.no

Fagråd grovfôr:

Fagrådsleder Benedikte Tveit, tlf.: 940 85 796, e-post: benedikte.tveit@nlr.no

Hans Johan Grjotheim, Enebakkneset, ammeku og grovfôr, tlf.: e-post: hjgrjotheim@gmail.com

Øyvind Kopperud, Eidsberg, melk, grovfôr og korn, tlf.: 907 76 825, e-post: oeyvinko@online.no

Per Jonas Mobråten, Nord-Odal, Ammeku, sau og grovfôr, tlf.: 970 42 702 e-post: pjmo@hotmail.no

Fagråd økologisk landbruk:

Fagrådsleder Hans Gaffke, tlf.: 481 63 093, e-post: hans.gaffke@nlr.no

Knut Halvor Aschjem, Ås, korn, grovfôr og ammeku, tlf.: 482 31 917, e-post: aschjem@gmail.com

Stina Mehus, Drøbak, grovfôr, bær, ammeku og sau, tlf.: 901 17 554, e-post: stinemahus@yahoo.no

Håkon Mella, Ås, andelslandbruk og grønnsaker, tlf.: 918 51 069, e-post: gartner@dysterjordet.no

Fagråd potet:

Fagrådsleder: Camilla J. Eng, tlf.: 991 15 595e-post: camilla.eng@nlr.no

Kåre Færgestad, Sørum, mat-og industripotet, tlf.: 908 76 834, e-post: kare.faergestad@yahoo.no

Bjørn Kristian Gjersøe, Råde, tidligpotet, tlf.: 930 63 111, e-post: bjgjers@online.no

Thore Sigurd Woll, Grue, småpotet, mat- og industripotet, tlf.: 977 36 362, e-post: thore_woll@hotmail.com

Fagråd grønnsaker:

Fagrådsleder Hilde Olsen, tlf.: 481 63 094, e-post: hilde.olsen@nlr.no

Ole Martin Tomter, Drøbak, Kålrot, mais og mye diverse grønnsaker til eget utsalg, tlf.: 900 56 525, e-post: post@tomtermais.no

Roy Hasle, Rygge, kål, persillerot, pepperrot, beter mm., tlf.: 918 02 120, e-post: royhasle@online.no

Jørgen Roer, Moss, rotvekster, tlf.: 958 76 590, e-post: jorgenroer@rosnesostre.no

Fagråd jord, miljø og presisjon

Fagrådsleder Inga Holt, tlf.: 481 63 073, e-post: inga.holt@nlr.no

Even Enger, Trøgstad i Østfold, grovfôr til høy/hest, tlf.: 950 61 322, e-post: even@togodenaboer.no

Erik Helgedagsrud, Nord-Odal, korn, tlf.: 480 18 562 ,e-post: ehelgedagsrud@gmail.com

Håkon Huseby, Ski, korn, proteinvekster, tlf.: 911 42 100, e-post: ragna.haakon@gmail.com