Medlemskontingent 2023

Medlemskontingenten består av en grunnkontingent som er lik for alle medlemmer, pluss en arealkontingent som er avhengig av hvilken type vekst du har. Som medlem hos oss kan du også tegne HMS-avtale.

Grunnkontingent

Fast pris uavhengig av produksjon kr 1.260,-

Arealkontingent

Korn, frø, oljevekster og grovfôr: kr 4,40

Poteter, pr. daa kr 21,50

Grønnsaker, pr. daa kr 59,50

Betingelser

 • Lik kontingent for økologisk areal
 • Beiteareal inngår ikke i kontingenten
 • Maksimumskontingent kr 11.350,-
 • Kontingent for generasjonsmedlem* kr 630,- (Forutsatt at ny eller eldre generasjon er hovedmedlem)

Medlemskontingenten for 2023 er fastsatt på årsmøtet i 2022.


Medlemsfordeler:

 • Grønt i Fokus i papirform 4 ganger per år
 • NLR Øst-nytt elektroniske hver uke utenom vekstsesongen
 • Plantenytt elektronisk ukentlig i de kulturene du har registrert:
  • Korn, frø og oljevekster
  • Grovfôr
  • Grønnsaker
  • Poteter
 • Andre elektroniske utsendinger
 • Forsøksmelding
 • Tilgang til passord beskyttet hjemmeside
 • Tilgang til medlemsmøter, kurs og markdager til medlemspris
 • Kort besøk for å sjekke åker, inntil 15. min.
 • Rådgiving på telefon
 • Andre tjenester og produkter til medlemspris

For nye medlemmer gis følgende tilbud første året:

 • Gratis gjødselplan ved forespørsel

Kontingenten blir beregnet fra første måned etter innmelding etter 1. april