Medlemskontingent 2022

Medlemskontingenten består av en grunnkontingent som er lik for alle medlemmer, pluss en arealkontingent som er avhengig av hvilken type vekst du har. Som medlem hos oss kan du også tegne HMS-avtale.

Grunnkontingent

Fast pris uavhengig av produksjon kr 1.200,-

Arealkontingent

Korn, frø, oljevekster og grovfôr: kr 4,20

Poteter, pr. daa kr 20,50

Grønnsaker, pr. daa kr 56,50

Betingelser

 • Lik kontingent for økologisk areal
 • Beiteareal inngår ikke i kontingenten
 • Maksimumskontingent kr 10.700,-
 • Kontingent for generasjonsmedlem* kr 600,- (Forutsatt at ny eller eldre generasjon er hovedmedlem)

Medlemskontingenten for 2022 er fastsatt på årsmøtet i 2021.


Medlemsfordeler

 • Grønt i Fokus i papirform, 4 ganger per år
 • NLR Øst-nytt elektroniske hver uke utenom vekstsesongen
 • Plantenytt elektronisk i de kulturene du har registrert:
  • Korn, frø og oljevekster, hver uke i vekstsesongen
  • Økologisk landbruk
  • Grovfôr
  • Grønnsaker, hver uke i vekstsesongen
  • Poteter, hver uke i vekstsesongen
 • Andre elektroniske utsendinger
 • Forsøksmelding
 • Tilgang til passordbeskyttet hjemmeside
 • Tilgang til medlemsmøter, kurs og markdager til medlemspris
 • Medlemsbesøk ved vekstproblem i åkeren, inntil 1 time gratis rådgivning ved første besøk, men betaling for oppmøte.
 • Rådgiving på telefon
 • Andre tjenester og produkter til medlemspris

Nye medlemmer

 • Gratis gjødselplan det første året ved forespørsel

Kontingenten blir beregnet fra første måned etter innmelding etter 1. april