Styret består av:

Arne Kristian Kolberg, Sarpsborg (leder)

Anders Nordlund, Nes (nestleder)

Hans Chr. Fremmegård, Indre Østfold

Andreas Bakken, Grue

Gry-Heidi Ruud-Wethal, Ullensaker

Varamedlemmer:

Tor Arne Karterud, Lillestrøm

Bente Roer, Moss

Mari Henrikke G. Vandsemb, Nes

Ansattvalgte styrerepresentanter:

Øyvind Akselsen

Signe M. Mellem

Vara 1: Inga Holt

Vara 2: Sølve Stiauren

Valgkomiteen består av:

Bjørn Elvestad, Råde (Leder av valgkomiteen) / Ole Jørgen Forsethlund, Fredrikstad (personlig vara)

Lars Gudbrand Skjennum, Nannestad / Albert Lund, Nes (personlig vara)

Hans Nummestad, Rakkestad / Kristin Thonerud, Eidsberg (personlig vara)

Bjørg Stumberg, Nes / Geir Jensen, Lillestrøm (personlig vara)

Olav Moe, Grue / Erling Olav Eriksmoen, Våler i Solør (personlig vara)