Styret består av:

Arne Kristian Kolberg, Sarpsborg (leder)

Anders Nordlund, Nes (nestleder)

Tor Arne Karterud, Lillestrøm

Andreas Bakken, Grue

Gry-Heidi Ruud-Wethal, Ullensaker

Varamedlemmer:

Bente Roer, Moss

Terje Fossen-Hellesjø, Lillestrøm

Anette Skarstad, Kongsvinger

Ansattvalgte styrerepresentanter:

Øyvind Akselsen

Signe M. Mellem

Vara 1: Sølve Stiauren

Vara 2: Camilla Jacobsen Eng

Valgkomiteen består av:

Hans Nummestad, Rakkestad (Leder av valgkomiteen) / Kristin Thonerud, Eidsberg (personlig vara)

Bjørg Stumberg, Nes / Geir Jensen, Lillestrøm (personlig vara)

Olav Moe, Grue / Erling Olav Eriksmoen, Våler i Solør (personlig vara)

Lars Gudbrand Skjennum, Nannestad / Trygve Holdhus, Eidsvoll (personlig vara)

Karl Emil Rosnæs, Moss / Jon Arne Hersleth, Råde (personlig vara)