Fagbladet Økologisk Landbruk

04.01.2017 (Oppdatert: 22.02.2018)

Fagbladet økologisk Landbruk inneholder aktuelle artikler og reportasjer om praktisk jord- og hagebruk fra inn- og utland. skrevet av rådgivere i Norsk landbruksrådgiving. I tillegg publiserer forskere fra NORSØK og NIBIO artikler i bladet. Slik får du del i den nyeste kunnskapen om økologisk landbruk. Bladet kommer med fire velfylte utgaver i året.

For fire utgaver av Økologisk Landbruk i 2017 koster det 450 kr. medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving eller Oikos Norge betaler 350 kr.

Kontakt hege.sundet@nlr.no for abonnement.