Vekstproblemer

(Oppdatert: 02.11.2016)

På et gårdsbesøk kan du sammen med en erfaren rådgiver se på, diskutere, og vurdere aktuelle utfordringer på din gård.

En slik befaring kan være nyttig for eksempel når du trenger svar på hvorfor åkeren ikke er slik du forventer den å være. Eksempler på slike utforinger kan være:

  • Vekstproblemer
  • Mangelsykdommer
  • Sprøyteskader
  • Gjødsling
  • Surjordskader
  • Ugras
  • Skadedyr
  • Sykdommer

Ta kontakt dersom du ønsker gårdsbesøk!