Skiftenoteringskjema for nye brukere

21.11.2016 (Oppdatert: 29.11.2017)

Hvis vi har laget gjørslingsplanen din tidligere, fikk du tilsendt skiftenoteringsskjema med fjorårets plan. Ta eventuelt kontakt med oss så sender vi deg en kopi.

Hvis det derimot er første gang vi skal lage gjødlingsplan for ditt bruk, trenger du skiftenoteringskjema for nye brukere

Skiftenoteringsskjema sendes til bestilling.ost@nlr.no eller pr. post. Se kontaktinformasjon