Surfôrtolken (fôranalyser)

(Oppdatert: 13.05.2020)

Er det høstede graset av god kvalitet?

Har graset fått de næringsstoffene det trenger for optimal vekst?

Grovfôranalyser er vesentlig for optimal og lønnsom fôrplanlegging. Riktig fôrrasjon er viktig for at dyrene skal kunne yte bra, samtidig som de holder seg friske. Det kan fort bli dyrt ved enten over- eller undervurdering av grovfôret.

Surfôrtolken er et verktøy som hjelper deg med å forstå grovfôranalysen, og er spesielt utviklet for silo/surfôr. Analyseresultatene blir sammenliknet med ønskelig nivå, og ser også på sammenhengen mellom analyseresultatene og gjødslingspraksis.  Det forutsetter at fôrprøvene analyseres for:

  • Næringsinnhold
  • Mineralinnhold

 Det er også mulig å analysere og tolke for gjæringskvalitet.

 Næringsinnholdet bestemmes ut ifra energi, protein og fiberinnhold. Kvaliteten påvirker fôropptaket og mengden kraftfôr som må gis for at dyra skal få tilstrekkelig med næring.

Mineralinnholdet reflekterer gjødslingsnivået og om graset har fått gjødselen som trengs for optimal vekst. I grovfôrproduksjonene er det er særlig to mineraler som er viktige: svovel og kalium. Svovel er viktig for avlingsnivået, proteinproduksjonen i graset, fordøyeligheten samt for mikrobene i vomma. Svovelinnholdet i norsk jord har gått ned de siste årene på grunn av redusert sur nedbør. Mangler forekommer oftest på moldfattig jord. Svovelet må mineraliseres før plantene kan ta det opp slik at svovelmangel syns ofte når jorda er kald og fuktig. Symptomene viser seg på de yngste bladene, som blir blekt grønne/gule. Svovelbehovet øker med nitrogenopptaket. Ved bruk av husdyrgjødsel og ren nitrogengjødsling kan en fort få for lite svovel tilgjengelig for graset.
Gras trenger mye kalium, men kan fort få et luksusopptak om kaliumtilgangen er god. Blir kaliumopptaket for høyt går det på bekostning av kalsium og magnesium. Et underskudd av disse mineralene vil påvirke grasveksten samt gi uheldig mineralbalanse i fôret. Høyt kaliuminnhold i forhold til kalsium og magnesiumnivået i graset kan blant annet forårsake melkefeber og graskrampe.
 
Rapporten fra Surfôrtolken er på en side, med en samlet vurdering tilslutt. Se tolkingseksempel her. Surfôrtolken retter seg mot gras til drøvtyggere og produksjoner som krever god kvalitet på fôret. Analyseresultatene kan også brukes av fôrrådgivere hos eksempelvis TINE.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.