JordKart (GPS-jordprøver)

11.03.2019 (Oppdatert: 07.12.2020)

Kartfesting av jordprøver, skiftegrenser og hydrotekniske tiltak

NB! Dette tilbudet gjelder enn så lenge kun på Romerike. Det kan komme endringer i dette tilbudet.

 

Kartfesting av jordprøver gjør deg i stand til å fordele kalken etter behovet på skiftet.

Med kartfestede jordprøver sparer du kostnader til kalk i forhold til den gamle metoden der samme mengde kalk ble tildelt på hele skiftet.

Med kartfesting av jordprøver kan du:

  • optimaliserte vekstbetingelser på skiftet
  • øke avlingsnivå og -kvalitet
  • redusere utgifter til kalk og gjødsel
  • bedre utnytting av næringsstoffene i jorden
  • unngå utarming av næringsstoffer fra jorden
Vrient å regne ut prisen? For et bruk på 300 daa vil koordinatfestede jordprøver koste i underkant av 50 kr/daa inkludert jordkart og analysekostnader. Det er Eurofins som fakturerer analysekostandene.

Med analyseresultatene får du:

  • kart over CaO-behovet på eiendommen med pH og prøvenummer
  • datafiler for presisjonskalking
  • datafiler med analyseresultater og prøvepunkter til Skifteplan


For priser, se prisliste for medlemstjenester

 

Til bestillingsskjema

Analysepakker

Analysepakke 1: Jordart, volumvekt, moldkl., leirkl., pH, P-AL, K-AL, Ca-AL, Mg-AL, Na-AL, glødetap

 

Analysepakke 2: Pakke 1 + KHNO3 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.