JordKart (GPS-jordprøver)

20.09.2012 (Oppdatert: 17.08.2017)

Kartfesting av jordprøver, skiftegrenser og hydrotekniske tiltak

NB! Dette tilbudet gjelder enn så lenge kun på Romerike.

Bestiller du nå, blir du satt opp på liste vår eller høst 2017

 

Kartfesting av jordprøver gjør deg i stand til å fordele kalken etter behovet på skiftet.

Med kartfestede jordprøver sparer du kostnader til kalk i forhold til den gamle metoden der samme mengde kalk ble tildelt på hele skiftet.

Med kartfesting av jordprøver kan du:

  • optimaliserte vekstbetingelser på skiftet
  • øke avlingsnivå og -kvalitet
  • redusere utgifter til kalk og gjødsel
  • bedre utnytting av næringsstoffene i jorden
  • unngå utarming av næringsstoffer fra jorden

Med analyseresultatene får du:

  • kart over CaO-behovet på eiendommen med pH og prøvenummer
  • datafiler for presisjonskalking
  • datafiler med analyseresultater og prøvepunkter til Skifteplan

Analysepakke 1: Jordart, volumvekt, moldkl., leirkl., pH, P-AL, K-AL, Ca-AL, Mg-AL, Na-AL, glødetap
Analysepakke 2: Pakke 1 + KHNO3  

For priser, se prisliste for medlemstjenester

Bestillingen kan du legge inn her