Karbon Agro

(Oppdatert: 20.08.2020) Else Villadsen

Prosjektet Karbon Agro er en norsk vinkling av det internasjonale konseptet Conservation Agriculture, et driftssystem der jordhelse står i fokus. Dyrkingspraksisen er tredelt:

  • Minimal eller redusert jordarbeiding
  • Kontinuerlig plantedekke
  • Variert vekstskifte

Conservation Agriculture blir sett på som en klimavennlig dyrkingspraksis med et stort fokus på samspill mellom produksjon og biologiske jordforhold.
 
Prosjektet Karbon Agro skal med støtte fra Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram skal ikke sammenligne Conservation Agriculture med andre metoder, men se på muligheter og utfordringer forbundet med driftsformen under norske forhold.

Formålet i prosjektet er å utvikle og kommunisere en metode for helhetlig dyrkingspraksis, som skal bidra til å sikre og ivareta norsk matjord, fremtidig matproduksjon og målet om økt bærekraft med lavere klimagassutslipp og økt karbonbinding i landbruket.

Vi skal derfor teste, undersøke og analysere en helhetlig dyrkningspraksis for redusert jordarbeiding, bruk av fangvekster, redusert behov for innsatsfaktorer, tilpasset vekstskifte for effektiv og bærekraftig produksjon.

Delmål:

  • Få kompetanse om driftssystemet Conservation Agriculture hvor opprettholdelse av karboninnhold og redusert jordarbeiding kombineres.
  • Avdekke avgjørende faktorer både for suksess og utfordringer ved innføring av prinsippene i CA under norske forhold.
  • Opparbeide praktisk erfaring med hvordan en optimaliserer vekstskiftet, behovet for jordarbeiding, etablering av fangvekster, håndterer planterester, sykdommer og ugras.
  • Samle praktiske erfaringer ved bruk av tradisjonelt utstyr for kornproduksjon ved innføring av en ny driftsmetode.
  • Følge planteprodusenter i omstilling til helhetlig driftspraksis med direktesåingsutstyr.
  • Videreformidle opparbeidet kompetanse til planteprodusenter, rådgivere og forvaltning.

I samarbeid med seks utvalgte pilotbønder skal vi prøve å finne svarene på problemstillingene våre. Bøndene er valgt ut fra geografisk spredning, produksjoner og ikke minst interesse for å helt eller delvis utvikle planteproduksjonen etter prinsippene i CA. Deres bidrag og erfaringer er ryggmargen i prosjektet, og vi håper de kan være en inspirasjon for andre i næringen. Ved å følge bøndene gjennom tre år med tiltaksplaner, driftsplanlegging, praktiske utprøvinger, erfaringsutvekslinger og markvandringer er målet å øke kompetansen til både rådgiverne, bøndene og næringen for øvrig om Karbon Agro.

Prosjektet ønsker å samle kompetanse med overføringsverdi til andre områder på Østlandet med tilsvarende vekstforhold, og at det kan endre hvordan vi driver planteproduksjon i fremtiden.

Dette er pilotbøndene

Håkon Huseby, Kjølstad gård i Ski med korn og proteinvekster.

 

Johan Bjørneby, Dyster gård i Ås med korn, frø, gras- og proteinvekster.

 

Jens Martin Stenerød, Skjelin Nordre i Fredrikstad med både konvensjonell og økologisk produksjon av korn og proteinvekster.

 

Lars Jørstad Nordbye, Søndre Haneborg i Aurskog med korn og proteinvekster.

 

Dave Eggum, Eggum i Vormsund med korn, proteinvekster og grovfôrproduksjon.

 

Hallvard Olai Berg, Berg gård i Kjeller har korn- og grovfôrproduksjon.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.