Såkorn

17.12.2016 (Oppdatert: 04.01.2017)

Bruke eget såkorn? Se vår kalkyle

Husk at ved bruk av eget såkorn, er det ikke mulig å ThermoSeed-behandle såkornet. ThermoSeed er med på å begrense bruken av plantevern. Det er verdt å tenke på at i integrert plantern skal en velge ikke-kjemiske metoder der disse er tilstrekkelig effektive.

 

Innsending av spireprøver til Kimen såvarelaboratoriet

De aller fleste har behov for å få analysert spireevne og sunnhet/beisebehov. Ved spireanalyse får en også opplysninger om eventuell spiretreghet. Les mer om spireprøver og nødvendige analyser hos kimen.no

Dersom du trenger prøveposer, kan du få det på ett av våre kontorer.