Temaark

13.02.2018 (Oppdatert: 13.02.2018)

I prosjektet "Økt norsk kornproduksjon" er det utarbeidet en serie temaark som beskriver sentrale emner innen korndyrking, fra planlegging av vekstsesongen og fram til kornet er klart for levering. Her finner du også temaark om vekstskifte og om oljevekstdyrking fra BRAKORN-prosjektet.

Temaarkene finner du hos Fagforum korn.

Temaark fra Brakorn-prosjektet

Fagforum korn finner du flere nyttige temaark:

  • Planlegging av vekstsesongen
  • Fra svart til grønt
  • Stråstrekking til flaggblad
  • Fra flaggblad til blomstring
  • Fra blomstring til tresking
  • Kornet er i hus
  • Høstkorn
  • Vekstskifte i korndyrkingen
  • Etablering av våroljevekster