Markvandringer

(Oppdatert: 19.10.2016)

 

I løpet av vekstsesongen arrangerer vi flere markvandringer i vårt distrikt, både på korn, gras, grønnsaker, og annet.

Noen er kun for våre medlemmer, mens andre arrangementer er åpne for alle. Følg med i NLR Øst-nytt og i kalenderen. Markvandringer som er åpne for alle, vil også bli annonsert på Facebook

 


Foto: Åsmund Langeland