Markvandringer

11.04.2018 (Oppdatert: 11.04.2018)

 I løpet av vekstsesongen arrangerer vi flere markvandringer i vårt distrikt, både på korn, gras, grønnsaker, og annet.

Noen er kun for våre medlemmer, mens andre arrangementer er åpne for alle. Følg med i NLR Øst-nytt og i kalenderen. Markvandringer som er åpne for alle, vil også bli annonsert på Facebook

Markvandringer i fjor

I 2017 ble det arrangert 42 markdager og markvandringer rundt omkring i vårt område. I alt deltok 827 bønder på markvandringer i vårt distrikt.